ابزار وبمستر

انواع پنل-دیوارپوش

توضیحات ابعاد واحد
پنل اسفنجی ساده-یکرو 80*80*5 عدد
پنل اسفنجی ترک دار-یکرو 80*80*5 عدد
پارتیشن اسفنجی ساده-دورو 80*80*9 عدد
پارتیشن اسفنجی ترک دار-دورو 80*80*9 عدد
پنل اسفنجی آیرودینامیک-یکرو 20*20 عدد
پارتیشن اسفنجی آیرودینامیک-دورو 20*20 عدد
پنل حبابی 80*90 عدد
پنل مخملی 50*50 عدد
پنل Sp.Line 20عدد در هر مترمربع متر مربع
پنل کندویی 55عدد در هر مترمربع متر مربع
پنل پلکسی آویزی 30*30 عدد
پنل سه بعدی 60*60 عدد
     
پنل PVC  60*60 (ضخامت 8 میلیمتر) عدد
پنل رنگی PVC  60*60 (ضخامت 8 میلیمتر) عدد
طلق ساده 60*60 عدد
     
طلق رنگی 60*60  کدهای 01تا 07 عدد
طلق رنگی 60*61 کدهای 101تا112 عدد
طلق رنگی 60*62 کدهای 201 تا 214 عدد
     
پنل دکوراتیو PVC  (ضخامت 8 میلیمتر)244*122 عدد
پنل دکوراتیو رنگی یکرو PVC  (ضخامت 8 میلیمتر)244*122 عدد
پنل دکوراتیوGP خام MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوGP سفید ساده MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوGP رنگ سفارشی MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوGP خام(سه بعدی)-CUP MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوGP سفید ساده(سه بعدی)-CUP MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوGP رنگ سفارشی(سه بعدی)-CUP MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوWP خام MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوWP سفید ساده MDF-244*122 عدد
پنل دکوراتیوWP رنگ سفارشی MDF-244*122 عدد
     
پنل آینه ای 60*60 عدد
پنل آینه ای ارتفاع90 سانت عدد
     
تایلMDF دو رو وکیوم 60*60(ضخامت 6 میلیمتر) عدد
تایلMDF دو رو وکیوم 120*60(ضخامت 6 میلیمتر) عدد
تایلMDF دو رو وکیوم 120*120(ضخامت 6 میلیمتر) عدد
     
پنل چرمی مربع شکل 50*50 عدد
پنل چرمی مربع شکل 40*40 عدد
پنل چرمی شش ضلعی ضلع 25 سانت عدد
پنل چرمی شش ضلعی ضلع 20 سانت عدد
پنل چرمی شش ضلعی ضلع 16 سانت عدد
     
پنل فومیزه 40*40 عدد
پنل فومیزه 30*60 عدد
     
پنل چوبی-W101 5*5 متر مربع
پنل چوبی-W102 7*7 متر مربع
پنل چوبی-W103 7*7 متر مربع
پنل چوبی-W104 3*15 متر مربع
پنل چوبی-W105 10*10 متر مربع
پنل چوبی-W106 10*10 متر مربع
پنل چوبی-W107 13*5 متر مربع
     
پنل چرم 40*40 عدد
پنل چرم 50*50 عدد
پنل چرم اشکی عدد
پنل چرم شش ضلعی عدد