ابزار وبمستر

انواع پاراوان و پارتیشن

نام کالا نام جنس ابعاد واحد
انواع پارتیشن پاراوان لیزری چهارلنگه از جنس چوب -حکاکی شده عرض45  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه از لمینت-تایلندی عرض 50  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه چینی تایلندی-طرح کاغذ دیواری عرض 60  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه کاغذ معمولی عرض 60  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه طرح دار پوستری عرض 45  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه طرح دار پوستری عرض 60  4 لنگه
       
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه از کاغذ دیواری-چوبی 140*180  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه از کاغذ دیواری-چوبی 160*180  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهارلنگه از کاغذ دیواری-چوبی 260*180  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهار لنگه از جنسMDF روکش فتوگلاسه 160*180  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی چهار لنگه از جنسMDF روکش فتوگلاسه 240*180  4 لنگه
       
انواع پارتیشن پاراوان چوبی دکوراتیو چهار لنگه از جنسMDF -سفید 240*180  4 لنگه
انواع پارتیشن پاراوان چوبی دکوراتیو چهار لنگه از جنسMDF -بقیه رنگها 240*180  4 لنگه