ابزار وبمستر

انواع چمن مصنوعی

 

  جهت نمایش انواع چمن مصنوعی و فروشگاههای دکوراسیون در هر شهر به سایت بانک اطلاعات دکوراسیون داخلی مپ استار مراجعه نمایید

WWW.MAPSTAR.IR

 

 

نام جنس کد و مدل ارتفاع چمنmm  واحد
چمن مصنوعی برند MOON TEX  101 5 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  102 11 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  104 10 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  105 20 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  107 25 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  108 15 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  109 25 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  110 17 متر مربع
چمن مصنوعی برند MOON TEX  112 35 متر مربع
       
چمن مصنوعی-روستر     متر مربع
چمن مصنوعی-فیروزه   11 متر مربع
چمن مصنوعی-ارکیده   15 متر مربع
چمن مصنوعی-صدف   25 متر مربع
چمن مصنوعی-رویال 1   25 متر مربع
چمن مصنوعی-رویال 2   17 متر مربع
چمن مصنوعی-رویال 3   25 متر مربع
چمن مصنوعی-آمارا   35 متر مربع
چمن مصنوعی-ساوانا   35 متر مربع
چمن مصنوعی-اسپیریت   30 متر مربع
چمن مصنوعی-ورنال 25   25 متر مربع
چمن مصنوعی-ورنال 35   35 متر مربع
چمن مصنوعی-سیلک   25 متر مربع
چمن مصنوعی-سیلک   35 متر مربع
چمن مصنوعی-زئوس   35 متر مربع
       
چمن مصنوعی-یاس   8 متر مربع
چمن مصنوعی-اطلس   14 متر مربع
چمن مصنوعی-سپیدار 140   20 متر مربع
چمن مصنوعی-سپیدار 200   20 متر مربع
چمن مصنوعی-مگنولیا   10 متر مربع
چمن مصنوعی-رینبو   30 متر مربع
چمن مصنوعی-ونر   30 متر مربع
چمن مصنوعی-رویال لانو 25   25 متر مربع
چمن مصنوعی-رویال لانو 35   35 متر مربع