ابزار وبمستر

قرنیز - چسب کاغذ دیواری

موضوع کالا موضوع کالا برند توضیحات
میز کار چوبی  میز کار نصاب کاغذ دیواری ایرانی 200*50
میز کار چوبی  میز کار نصاب کاغذ دیواری ایرانی 200*70
میز کار نصاب  میز کار نصاب کاغذ دیواری آلمانی دو متری
کاتر لمینت کاتر لمینت چینی  
دستگاه چسب زن کاغذدیواری TAPO آلمانی profix
دستگاه چسب زن کاغذدیواری TAPO آلمانی minifix
دستگاه چسب زن کاغذدیواری ksrko ایرانی karko
       
فوم لمینت فوم معمولی متر مربع 2 میلیمتر
فوم لمینت فوم سایلنت  متر مربع 1.5 میلیمتر
فوم لمینت فوم سایلنت  متر مربع 2 میلیمتر
فوم لمینت فوم معمولی متر مربع 2 میلیمتر
فوم لمینت فوم سایلنت متر مربع 2 میلیمتر
فوم لمینت‌ترک فوم سایلنت  متر مربع 3 میلیمتر80*125
فوم لمینت فوم چوب پنبه ای متر مربع VALSACOR
       
دیوارپوشAGE دیوارپوش PVC قیمت متر مربع شاخه 3 متری
دیوارپوشAGE دیوارپوش MDF قیمت متر مربع شاخه 2.80 متری
ابزار لمینت قرنیز 9 سانت از جنس PVC قیمت هر شاخه شاخه 3متری
ابزار لمینت ورساچه قرنیز 9 سانت از جنس PVC قیمت هر شاخه شاخه 3متری
ابزار لمینت قرنیز 7 سانت از جنس PVC قیمت هر شاخه شاخه 3متری
ابزار لمینتAGE قرنیز 7 سانت از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 3.68 متری
ابزار لمینتAGE قرنیز 9 سانت از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 3.68 متری
ابزار لمینت اسکوتی از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 2.8 متری
ابزار لمینت اسکوتی از جنس PVC قیمت هر شاخه شاخه 2.8 متری
ابزار لمینت میانه از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 2.8 متری
ابزار لمینت گرده از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 2.8 متری
ابزار لمینت نبشی تاشو از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 2.8 متری
ابزار لمینت لب پله از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 2.8 متری
ابزار لمینت میت از جنس MDF قیمت هر شاخه شاخه 2.8 متری
       
چسب کاغذدیواری METYLOSE متیلوژ بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری HENKEL هنکل آلمان نهصد گرمی
چسب کاغذدیواری ALP آلپ بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری WALPER ایتالیایی بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری W&P دبلیو اند پی بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری MC7  سوئدی بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری ROYAL  رویال بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری  IPPOH 8000   بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری  METYLAN  متیلان بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری EURO 3000 یورو 3000 بسته ده کیلو 
چسب کاغذدیواری SYCOFIX چسب آلمانی بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری  PREMIUM  پرمیم بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری  PREMIUM  پرمیم بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری DTM آلمان-سفید بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری DTM آلمان-صورتی بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری ACM ایتالیایی بسته نیم کیلو 
چسب کاغذدیواری ACM ایتالیایی بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری IDEAL آیدل بسته یک کیلو 
چسب کاغذدیواری H1M   بسته 20 کیلو 
چسب کاغذدیواری Green Garupul کره جنوبی بسته یک کیلو 
پرایمر پرایمر کاغذ دیواری آلمانی    
       
چسب کفپوشAMK GOLF8000 چسب خمیری 10 لیتر
چسب کفپوشAMK GOLF8000 چسب خمیری 4 لیتر
چسب کفپوش  VinyFlex  وینیفلکس 4 لیتر
چسب کفپوش  VinyFlex  وینیفلکس 10 لیتر
چسب کفپوش  RX7 چسب خمیری  کیلویی
چسب کفپوش TURKLIZ چسب خمیری  
چسب کنداکتیو  VinyFlex  وینیفلکس 10 کیلویی
چسب کنداکتیو STATIC WORX استاتیک  
چسب کفپوش پارس 8888 پارس 1 لیتر
چسب کفپوش پارس 8888 پارس 4 لیتر
چسب کفپوش پارس 8888 پارس 17 لیتر
چسب موکت LP ال پی 17 لیتر
       
شامپو کفپوش و لمینت GUNTER گانتر 4 لیتر
واکس کفپوش و لمینت GUNTER گانتر 4 لیتر
شامپو کفپوش و لمینت GLUTIN گلوتین  
واکس  براق کننده کفپوش DOOSTAN دوستان 1 لیتر
واکس  براق کننده کفپوش DOOSTAN دوستان 4 لیتر
تیغ برش کاغذدیواری ژیلت Gillette ژیلت 100عدد